“Men när den helige Ande får behärska våra liv, skapar han ett helt annat slag av frukt i oss: kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. Detta står inte i strid med de judiska lagarna.” (Galatians 5:22-23) Copyright © 2000 by Biblica

Powered by BibleGateway.com