“Gud sände inte sin Son till världen för att döma dem utan för att rädda dem.” (John 3:17) Copyright © 2000 by Biblica

Powered by BibleGateway.com