“[Zkoušky a pokušení] Mějte z toho jen radost, bratři moji, kdykoli upadáte do různých zkoušek. Víte přece, že zkoušení vaší víry přináší vytrvalost.” (James 1:2-3) Copyright © 2009 by Biblion, o.s

Powered by BibleGateway.com