“Milovaní, když tedy máme taková zaslíbení, očistěme se od každé poskvrny těla i ducha a posvěcujme se v bázni Boží.” (2 Corinthians 7:1) Copyright © 2009 by Biblion, o.s

Powered by BibleGateway.com