“Pojďte, zpívejme Hospodinu s radostí, jásejme Skále naší záchrany! Do jeho přítomnosti vstupme s vděčností, hlasitými žalmy ho pojďme oslavit!” (Psalm 95:1-2) Copyright © 2009 by Biblion, o.s

Powered by BibleGateway.com