“Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází. Na zelených loukách mi dává spočinout, ke klidným vodám mě přivádí, mou duši obnovuje, po stezkách spravedlnosti vodí mě pro jméno své.” (Psalm 23:1-3) Copyright © 2009 by Biblion, o.s

Powered by BibleGateway.com