“Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen.” (John 3:17) Copyright © 2009 by Biblion, o.s

Powered by BibleGateway.com