“„Kde je teď, smrti, to tvé vítězství? Kde je teď, peklo, ta tvá zbraň?“ Onou zbraní smrti je hřích a silou hříchu je Zákon. Ale díky Bohu, který nám dává vítězství v našem Pánu Ježíši Kristu!” (1 Corinthians 15:55-57) Copyright © 2009 by Biblion, o.s

Powered by BibleGateway.com