“[Oblečte Boží zbroj] Závěrem, posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné moci. Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům.” (Ephesians 6:10-11) Copyright © 2009 by Biblion, o.s

Powered by BibleGateway.com