“Bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista vás prosím, abyste všichni spolu souhlasili a namísto vzájemných roztržek byli spojeni jednou myslí a jedním záměrem.” (1 Corinthians 1:10) Copyright © 2009 by Biblion, o.s

Powered by BibleGateway.com