“Víme přece, kdo řekl: „Má je pomsta, já zjednám odplatu,“ a dodal: „Hospodin bude soudit svůj lid.“ Jak hrozné je upadnout do rukou živého Boha!” (Hebrews 10:30-31) Copyright © 2009 by Biblion, o.s

Powered by BibleGateway.com