“Jak jsi veliký, Hospodine, Pane můj! Nikdo není jako ty a není Boha kromě tebe, jak jsme vždy na vlastní uši slyšeli.” (2 Samuel 7:22) Copyright © 2009 by Biblion, o.s

Powered by BibleGateway.com