“Väl den som är barmhärtig och giver lån, den som stöder all sin sak på rätt!” (Psalm 112:5) Public Domain

Powered by BibleGateway.com