“Ty för dem ville Gud kungöra huru rik på härlighet den är bland hedningarna, denna hemlighet, vilken är "Kristus i eder, vårt härlighetshopp". Och honom förkunna vi för vår del, i det vi förmana var människa och undervisa var människa med vishet, för att kunna ställa fram var människa såsom fullkomlig i Kristus.” (Colossians 1:27-28) Public Domain

Powered by BibleGateway.com