2 Sam 17:5

17:5 Hushai the Archite. See note 15:32.