Resources » Hitchcock's Bible Names » Z » Zerahiah

Zerahiah

Zerahiah. the Lord rising; brightness of the Lord