A A A A A
Bible Book List
Keyword Search/Search Results

19 Bible results for “chibzui.” Showing results 1-19.

Bible search results

Domnul să-ţi dea chibzuinţă şi discernământ, ca astfel, atunci când El te va pune să domneşti peste Israel, să păzeşti Legea Domnului, Dumnezeul tău.
Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, Cel Care a făcut cerurile şi pământul, a mai spus Hiram, pentru că i-a dat regelui David un fiu înţelept, înzestrat cu chibzuinţă şi discernământ, care va zidi o Casă pentru Domnul şi un palat regal pentru el însuşi.
Şi fiindcă mâna cea bună a Dumnezeului nostru era peste noi, ne-au adus pe Şerebia – un om chibzuit, unul dintre urmaşii lui Mahli, fiul lui Levi, fiul lui Israel – împreună cu încă optsprezece bărbaţi dintre fiii şi rudele sale,
Tot ceea ce mâna ta găseşte să facă, fă cu toată puterea ta, căci lucrare, chibzuinţă, cunoştinţă şi înţelepciune nu există în Locuinţa Morţilor, acolo unde vei merge şi tu de altfel.
pentru ca toţi să vadă şi să cunoască, să chibzuiască şi să înţeleagă că mâna Domnului a făcut acestea, Sfântul lui Israel le-a creat!»
[ Profeţie împotriva Edomului ] Cu privire la Edom: „Aşa vorbeşte Domnul Oştirilor: «Nu mai este înţelepciune în Teman? Cei chibzuiţi nu mai au sfaturi? A putrezit oare înţelepciunea lor?
Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

0 topical index results for “chibzui”

Sorry. No results found for "chibzui" in Topical Index.